Naším velkým úspěchem se stala zakázka vybudování komunikačního systému v prostorách hráze Orlické přehrady v Jižních Čechách. Bylo zde vytvořeno velice zdařilé propojení mobilního systému DECT od firmy ALCATEL se dvěmi pobočkovými ústřednami ATEUS-OMEGA od českého výrobce, fimy 2N. Systém ALCATEL Mobile DECT podporovaný velkým počtem základnových vykrývacích stanic zajistil dostupnost telefonního signálu ve všech prostorách největší české přehrady. Zaměstnanci tak mají možnost uskutečnit hovor pomocí bezdrátových telefonů DECT z jakéhokoliv místa v objektu – především pak ze samotného nitra přehrady, kde se šíří telefonní signál až do nejnižší části chodeb v hloubce 75 metrů pod úrovní vodní hladiny. Propojením s další telefonní ústřednou ATEUS-OMEGA bylo zabezpečeno i telefonní spojení se služebními bytovými jednotkami zaměstnanců přehrady i v 1 km vzdálených Solenicích.