ATEUS-CONTACT MANAGER

ATEUS-CONTACT MANAGER spojuje telefonní, e-mailovou a SMS komunikaci. Snadno jím vyřešíte provoz kontaktního centra firmy i centralizovanou správu kontaktů a obchodních případů pracovních skupin. Stejně dobře může sloužit jako Call Centrum, Obchodní centrum nebo dispečink služeb. K dispozici je Vám také Time manager a SMS Server, které umožňují vzájemné sdílení informací uvnitř firmy.

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum ATEUS-CONTACT MANAGERu je ideální rozhraní pro telefonní kontakt firmy se zákazníky, zpracování a evidenci kontaktů a vyřizování požadavků. Kontaktní centrum lze nasadit také jako výkonné řešení pro obsluhu “zelených linek” a ostatních telefonních informačních služeb.

Call centrum

Nástroj pro aktivní oslovování zákazníků prostřednictvím telefonu a vyhodnocování jejich odezvy jedním či více operátory. Call centrum ATEUS-CONTACT MANAGERu je určeno zejména pro přímý marketing v obchodních firmách.

Vlastnosti:

 • volba čísla a zbudování hovoru jediným kliknutím na ikonu
 • záznam zjištěného požadavku
 • kategorizace výsledku volání pro statistické využití
 • široké možnosti řazení kontaktů do skupin pro další využití
 • podpora současné práce více operátorů
 • sdílení informací pro další pracovní skupiny a nástroje, včetně Kontaktního centra
Obchodní centrum

Prostředí pro dlouhodobou práci se skupinami zákazníků či obchodních partnerů, evidence zakázek a obchodních případů. Obchodní centrum ATEUS-CONTACT MANAGERu podporuje všechny procesy, probíhající v rámci obchodních oddělení. Od aktivního vyvolání poptávky nebo jejího zachycení, přes postup specifikace nabídky až po finální vyřízení obchodního případu.

Obchodní centrum lze díky sdílení informací nasadit ve firmách s menším počtem samostatných obchodníků stejně jako ve firmách, využívajících strukturu marketing, obchod, odbyt. Prostředí navíc obchodníkům poskytuje možnost vzdáleného přístupu k informacím.

Vlastnosti:

 • záznam nového kontaktu
 • identifikace volání stálých zákazníků
 • aktivní oslovování zákazníků
 • záznam jejich požadavků a kategorizace
 • vedení obchodních případů a zakázek
 • sledování průběhu zpracování zakázek
 • navázání dalších procesů na zakázky, například poskytování služeb

Dispečink

Dispečerské pracoviště ATEUS-CONTACT MANAGERu je určeno prořízené poskytování služeb partnerům a zákazníkům se zpětnou vazbou na vyřizování jejich požadavků. Umožňuje zaznamenávat, sdílet a vyhodnocovat informace o zajištění a průběhu poskytování služeb.

Vlastnosti:

 • záznam nového kontaktu
 • identifikace volání stálých zákazníků
 • záznam jejich požadavků a kategorizace
 • předání požadavku k řešení
 • informování spolupracujících složek firmy
 • identifikace stavu případu

Kontakt Manager

ATEUS-CONTACT MANAGER poskytuje všem uživatelům přístup do společné databáze kontaktů. Umožňuje tak udržovat důležité firemní kontakty na jediném místě a zpřístupňovat je různým skupinám uživatelů podle momentální potřeby.

 • evidence osob, adres, telefonů, mailů, ...
 • zařazování kontaktů do libovolných složek
 • vyhledávání a třídění
 • možnost tvorby skupin pro zpracování, rozesílky a pod.
 • import kontaktů z MS Outlook, Netscape, PegasusMail
 • možnost napojení na LDAP servery

Time Manager

Time Manager ATEUS-CONTACT MANAGERu je určen pro společné plánování času pracovních skupin v obchodě, službách i výrobě. Lze jej nasadit samostatně i jako podporu pro Kontaktní centrum, Call cantrum, Obchodní centrum i Dispečink. Umožňuje plánování akcí pro pracovní skupiny i jednotlivé pracovníky, kategorizaci přístupu k informacím i vazbu na všechny informace o kontaktech a zakázkách

Time Manager je praktický a přehledný plánovací kalendář s volitelným pohledem na den týden nebo měsíc. Systém umožňuje spojit kalendáře více uživatelů v jeden přehled a tak získat informace o ostatních spolupracovnících. Funkce Informovat a Připomenout umožňuje zasílat e-mail nebo SMS jako varování na existující resp. blížící se termín. Funkce Opakování termínu je výborná pro neustále se opakující porady, ale také pro připomenutí např. narozenin.

 • jednoduché plánování veřejných/osobních schůzek a termínů
 • identifikace konfliktů
 • řízení využití zdrojů/prostředků
 • možnost definice opakování
 • interní a externí účastníci termínu
 • upozorňování pomocí SMS nebo mailu
 • pohled na den týden nebo měsíc

SMS Server

Server pro poskytování a zpracování informací
prostřednictvím SMS zpráv s vazbami na skupiny zákazníků či obchodních partnerů. Je určen pro:

 • rozesílání a příjem hromadných SMS, například zákaznických soutěží
 • rozesílání informací obchodním partnerům o akčních nabídkách
 • koordinaci pracovníků v terénu
 • dispečerské aplikace, využívající SMS pro dohled procesů

Vlastnosti:

 • hromadná správa kontaktů
 • využití kontaktů obchodníků
 • rychlé rozeslání SMS mnoha uživatelům
 • kategorizace a řazení přijatých zpráv