Alcatel OmniPCX Office nabízí call server umožňující volání s IP telefony připojenými k datové síti a s aplikacemi IP telefonie. V případě potřeby může systém Alcatel OmniPCX Office nabídnout také integrovanou bránu Media Gateway poskytující přístup k tradičním telefonům; media gateway používá kombinaci karet "circuit trunk" a "circuit extension". Call server a brána media gateway podporující H323 protokol jsou kompatibilní se standardními zařízeními s podporou H323 a také se systémy Alcatel i jinými, které tento protokol podporují.

Alcatel OmniPCX Office je kompatibilní s celou řadou IP koncových zařízení:
 Telefony IP Touch , e-Reflexes: řada IP telefonů s bohatými funkcemi nabízející lokálním i vzdáleným uživatelům jednoduché a transparentní využívání funkcí IP telefonie ,
 IP enabler: modul pro přeměnu digitálního telefonu Reflexes na telefon IP Reflexes,
 IP PIMphony: telefonní aplikace ve verzích PIMphony Basic, Pro a Team nainstalovaná na multimediální PC v IP režimu,
 Zařízení H323: a standardní koncové zařízení H323 nebo jakékoliv PC s H323 aplikací, například Microsoft NetMeeting.

Nejdůležitější výhody

Snížení nákladů na hlasovou komunikaci mezi sídlem a pobočkami
Náklady na meziměstská volání můžete snížit využitím sítě WAN (Wide-area Network) pro přenos dat a hlasovou komunikaci. Telefony se do sítě WAN mohou připojit přes WAN rozhraní systému Alcatel OmniPCX Office nebo přímo přes externí směrovač. Nezávisle na zvolené metodě může Alcatel OmniPCX Office v případě snížené kvality přenosu hlasu spojení převést na ISDN linku.

Jediné rozvody pro hlasovou i datovou komunikaci
Vnitřní rozvody v podniku můžete zjednodušit využitím LAN pro společný přenos dat a hlasovou komunikaci. Alcatel OmniPCX obsahuje integrovaný DHCP server, takže přemístění IP telefonu nebo připojení nového IP telefonu spočívá pouze v jeho připojení do ethernetové zásuvky.

Integrované přepínače LAN
Alcatel OmniPCX Office je vybaven kartami LAN pro přepínání v síti Fast Ethernet, datová propustnost každého z portů až 100 Mbps, rychlý přenos i rozměrných souborů, okamžitý přístup do sdílených databází a k multimediálním aplikacím. Systém umožňuje plug-and-play připojování jednotlivých zařízení, funkce automatické detekce rychlosti 10/100 Mbps je k dispozici na každém z portů, odpadá nutnost manuálního konfigurování. Modulární koncepce přepínačů LAN nabízí cenově výhodné řešení s 8 až 160 porty. Síťové karty LAN s porty pro uplink umožňují další rozšiřování stávající sítě doplněním přepínačů nebo s využitím stávajících rozbočovačů.

Hlasové funkce na vzdálených pobočkách
Celá řada podniků má několik menších poboček nebo zaměstnává osoby pracující z domova. Aby byli zaměstnanci mimo sídlo podniku dostatečně produktivní, je nutné jim umožnit stejný přístup ke komunikačním službám, jako má zbytek podniku. Alcatel OmniPCX Office je navržen tak, aby nabízel stejné možnosti také pro IP telefony vzdálených zaměstnanců – přístup k telefonním seznamům, hlasovou schránku a další standardní služby a funkce.

Hlasové funkce pro cestující zaměstnance
Ani cestující zaměstnanci se již nemusejí vzdávat přístupu k hlasovým službám systému. S aplikací NetMeeting nebo IP PIMphony získají po připojení k Internetu přístup ke službám hlasové komunikace, například telefonní seznamy nebo hlasová schránka.