Poskytují nejvyšší komfort obsluhy hovorů díky škále služeb, které jsou blízké ovládání mobilních telefonů. Navíc poskytují přehled o stavu okolních telefonních linek v rámci firmy, úřadu… (tzv. presenční služby), přístupy do společných telefonních seznamů, identifikaci hovorů jmény apod. Příjemná obsluha je podtržena dokonalou ergonomií přístrojů a kvalitními hlasovými vlastnostmi. Systémové přístroje jsou vhodně doplňovány možností ovládání a nastavování z osobních stránek uživatele: NETSTAR - Assistant.
Funkce a vlastnosti
 • přijetí a odmítnutí hovoru; funkce Nezvoň
 • podpora hovoru přes Handsfree
 • připojitelná Handsfree sluchátka
 • přepojení hovoru
 • zobrazení čísla a jména volajícího
 • přiřazení jmen ze seznamů volajícím a volaným číslům
 • intercom (sekretářské funkce)
 • vypnutí mikrofonu (MUTE)
 • jednotlačítková volba čísla z paměti
 • přídavné moduly jednotlačítkové volby (Key moduly)
 • volba čísla výběrem ze seznamu
 • vyhledávání v seznamech (jako na mobilech)
 • presence stanic (zobrazení stavu okolních stanic LED u tlačítka)
 • upozornění na nepřijaté hovory (LED)
 • historie příchozích hovorů
 • historie odchozích hovorů
 • historie nepřijatých hovorů
 • volba čísla z historie hovorů
 • opakovaná volba (REDIAL)
 • přiřazení libovolné funkce na libovolné tlačítko - uživatelsky
 • menu jako na mobilu
 • měření délky hovoru
Analogové, ISDN, DECT a další tradiční přístroje
Široký sortiment "klasických" telefonních přístrojů i přes své omezené vlastnosti oproti systémovým přístrojům nabízí dobrou volbu pro méně náročná pracoviště. Za přijatelnou cenu je dnes možné získat přístroje se zobrazením čísla volajícího (CLIP), s historií hovorů, jedno tlačítkovými pamětmi apod.
Počítačové telefony, přehledové aplikace (CTI)
Vhodně doplňují "telefon na stole" obzvláště v případech služebních cest nebo práce doma. Do určité míry nahrazují funkce systémového telefonu 2N StarPoint a je vhodné je použít i v kombinaci se stolním analogovým nebo ISDN telefonem. Hovory jsou obsluhovány klávesnicí a myší přímo z počítače. Obsluha je nejsnáze dostupná z osobních stránek uživatele NETSTAR - Assistant.
IP telefony
Lze získat v podobě stolních telefonů (ve shodném designu jako systémové přístroje) z řady 2N StarPoint410 nebo v podobě počítačových "IP Soft Phones". Služby jsou přizpůsobeny standardům komunikačního protokolu SIP. NETSTAR podporuje i další ověřené modely IP telefonů. Informace získáte v sekci Telefony.